Park Oliwski

Park Oliwski liczy 11,3 ha powierzchni i wraz z Katedrą Oliwską stanowi zespół zabytkowy znany w skali krajowej, jak i międzynarodowej. Istniejące od XII wieku dawne założenie przestrzenne o charakterze dworsko-opackim przekształcono w XX wieku w park miejski. Nazwa parku, zwanego również Ogrodem Opackim, związana jest z początkami osiedlania się w Oliwie w XII wieku …